Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    ZGODA

Angielski dla dzieci

Tworzymy inną edukację bo
inność jest darem

Nasze Energie

Teaching in Empathy

Czym jest empatia? Empatia jest zdolnością do współodczuwania, umiejętnością popatrzenia na sytuację z perspektywy drugiej osoby, mając na uwadze czynniki istotne dla tej osoby, to co ona wie, jakie ma zasoby, w jakiej jest energii, jakie dane są jej dostępne. Empatia to nie współczucie, czy żałowanie - te wręcz zamykają drogę do relacji, na której chcemy budować całą edukację. Empatia pozwala wykorzystać nasze mózgowe wi fi do zestrojenia się - automatycznie - z drugim człowiekiem, popatrzeniem na niego z perspektywy potrzeb i odsunięciem od siebie wszelkich ocen, które podsuwa nam mózg. Teaching in Empathy to zupełnie nowa perspketywa w pracy z dziećmi i młodzieżą, to szukanie przestrzeni poprzez dawanie bezpieczeństwa, komfortu, zaufania i czasu, to patrzenie na dzieci i młodzież przez okulary potrzeb i podążanie za procesem przy jednoczesnym dążeniu do celu. To szanowanie własnych potrzeb i szacunek dla potrzeb innych - przy jednoczesnym szukaniu rozwiązań razem. Teaching in Empathy to nazywanie emocji - określanie co one nam dają, jak możemy zadbać o siebie gdy one się pojawią, o czym one nas informują, dlaczego dla nas są tak istotne i co za sobą niosą. Dzieci i młodzież poza nazywaniem emocji, potrafią wykorzystać uważność i samoregulację, aby zadbać o swój dobrostan, jednocześnie w momentach trudnych wiedzą, iż są bezpieczni i akceptowani tacy jakimi są. ENERGIA Teaching in Empathy jest wykorzystywana na każdych zajęciach - od zajęć Pandas (dla grup przedszkolnych) do Polars (czyli grup młodzieży) - na każdym etapie rozwoju emocjonalnego i społecznego istotne jest towarzyszenie i bycie blisko, gdy dzieci i młodzież tego potrzebują.

Golden Division

ENERGIA Złotego Podziału jest używana na zajęciach z dziećmi i młodzieżą od klasy 3 szkoły podstawowej. Jest to sposób przedstawiania zawiłości czasów gramatycznych języka angielskiego zgodnie ze słowami Marshalla Rosenberga - SIMPLE, BUT NOT EASY.

Co to oznacza dla tej energii?

Oznacza to iż podział czasowników jest prosty, jednocześnie kodowanie, utrwalanie i dekodowanie wiedzy wymagają ćwiczeń i takiego programowania zajęć, aby dzieci i młodzież miały możliwość wyćwiczenia tychże sprawności. Golden Division to energia stosowana na każdych zajęciach - tak aby weszła do automatycznych reakcji naszych dzieci i naszej młodzieży. Chodzi tutaj o to, aby każdy widząc określony czasownik - potrafił określić czy czasownik ten jest silny, czy słaby, jaka jest jego forma w każdym czasie gramatycznym, który został wprowadzony do tej pory na zajęciach. Dzięki Golden Division każdy czas gramatyczny jest rozrysowany na grafice - pamiętając, że wzrok to pierwszy zmysł w służbie zapamiętywania wiedzy - korzystamy z maksymy: Jeden obraz jest wart 1000 słów - i widzimy efekty, w postaci rozwoju językowego naszych dzieci i młodzieży.

Dynamic English

Jest to ENERGIA, którą używamy na każdych zajęciach. Programujemy aktywności, które realizują dzieci i młodzież, tak aby odpowiadały one ich wielorakim potrzebom. Jakim? Potrzebie ruchu, zabawy, komfortu, różnorodności, wpływu, uwagi. Czym zatem jest Dynamic English? To dynamika w czystej postaci:

  • zarówno pod kątem ruchu fizycznego - gestykulacja, poruszanie się, ćwiczenie, pokazywanie określonych figur,
  • jak i pod kątem czynności podejmowanych na zajęciach - to znaczy przechodzenia między śpiewaniem, mówieniem, słuchaniem, pisaniem, rysowaniem…

Dynamika jest zatem rozumiana na dwa sposoby i zgodnie z nimi jest realizowana podczas zajęć z języka angielskiego. Dzięki polisensoryczności i działaniu na wielu płaszczyznach, treści są przyswajane płynniej i zostają zapamiętane na dłużej.

Energia Dynamic English jest elementem przyczyniającym się do tworzenia nowych połączeń neuronalnych - czyli utrwalania wiedzy i treści, na każdym z poziomów przyswajania - przekazywaniu, kodowaniu, utrwalaniu czy dekodowaniu. Dzięki różnym aktywnościom i częstym przeplataniu wielorakich czynności impuls niosący informację ma możliwość przeskoku odpowiednio często, co przyczynia się do powstawania nowych połączeń neuronalnych, a co za tym idzie mielinizacji - o ile takowe powstaną, impuls będzie przebiegał szybciej, z większą automatyzacją

Social Technology

Jest to ENERGIA polegająca na takim programowaniu zajęć aby rozwijały one kompetencje społeczne jednostek ją tworzących. Jest to bazowanie na relacji, komunikowanie się językiem potrzeb, identyfikacja strategii, otwieranie przestrzeni na rozwiązania, wspieranie, akceptacja i bezpieczeństwo. Na zajęciach z dziećmi i młodzieżą pokazujemy jaka siła drzemie w grupie, co można osiągnąć będą razem, patrząc na siebie jak na elementy tej samej układanki, które są równorzędne - i niosą taką samą wartość, objawiającą się w różnorodności i unikatowości. Energia ta pojawia się na zajęciach na każdym kursie w naszym rozwoju językowym - zarówno w grupach przedszkolnych, dziecięcych oraz młodzieżowych. Dzięki procesowi, w jakim są dzieci i młodzież - widzimy jak ich kompetencje w zakresie społecznym wzrastają, jak poznają różne strategie spełniania własnych potrzeb, przy jednoczesnym szukaniu balansu ze światem i innymi. Podczas zajęć z języka angielskiego, dzieci i młodzież obserwują, uczą się i wypróbowują sposoby zaspokojenia potrzeb, które napędzają każde działanie człowieka. Potrafią spojrzeć na siebie - nie z wyrzutem - a z akceptacją, z której wypływa możliwość zmiany, szansa na danie sobie komfortu w analogicznej sytuacji w przyszłości. Uczymy się języka aby się komunikować, prowadzić dialog, być w relacji - jednocześnie o jej jakości decydują nasze umiejętności aktywnego słuchanie, dawania empatii, łagodności, bycia wsparciem. Mózg nie uczy się poprzez wydzielanie - teraz uczymy się angielskiego, a teraz uczymy się reagowania w sytuacji problemowej - nie, mózg uczy się całościowo, poprzez absorpcję całej sytuacji, w której bierze udział, jako aktywny uczestnik lub obserwator.

Najnowsze wpisy na blogu

Dlaczego warto uczyć się w Home of Teddy?

W tym momencie roku, w którym jesteśmy, czyli krótko przed pierwszym dzwonkiem, chcę zaprezentować Wam korzyści wynikające z podjęcia nauki właśnie w naszym rozwoju językowym Home of Teddy. Celowo podkreślam nazwę - Home of Teddy - abyście dokładnie wiedzieli, że wszystko co opiszę poniżej jest tożsame z moim rozwojem językowym i żadną inną. Jesteśmy kraftowym rozwojem językowym, co oznacza iż działamy lokalnie i nie jesteśmy franczyzobiorcą czy też franczyzodawcą. Jesteśmy jedyni i unikatowi a nasze metody nauczania obecne są tylko u nas.

Jakie to wyjątkowe metody nauczania charakteryzują Home of Teddy? Przede wszystkim jesteśmy pasjonatami NVC, czyli Porozumienia bez Przemocy, które w dużej mierze wpływa na obrany przez nas kierunek edukacji. Idziemy pod prąd głównego nurtu edukacyjnego, czyli robimy co? Pracujemy w oparciu o relację i o nią dbamy szczególnie, dla nas ważny jest każdy uczeń i każdy traktowany jest jak unikat. Czy boimy się konfliktów? Nie, patrzymy na nie bardziej jak na wyzwanie, czy zadanie. Konflikt będzie zawsze, nie pytamy o to czy on się pojawi, tylko kiedy. Wtedy korzystamy z metody SNO czyli sposobu rozwiązywani (...) czytaj więcej

Chcesz aby Twoje dziecko spędziło dobry czas i nauczyło się kilku zwrotów? Sprawdź nas.

Uczenie się języka może być przygodą, pełną wyzwań, plejady emocji, szukania strategii, patrzenia na to co chcę osiągnąć i jak chcę to zrobić, szukania sensu i porządku w tym co robię, przy jednoczesnym łagodnym spojrzeniu na siebie, patrzeniu z miłością i akcpetkafją na błędy i porażki, które przyjdzie mi przeżywać podczas tej podróży. Jakże ważne jest bezpieczeństwo i komfort oraz wsparcie i empatia - aby podróż ta mogła trwać i przynosiła coraz to nowe skarby w skrzyni pamięci.

Aby gromadzić i później wykorzystywać, konieczna jest chęć i autentyczny entuzjazm. Wszystko co to opisałam powyżej jest dla mnie synonimem “dobrego czasu”. Czasu, który buduje i ubogaca - nie jest poświęcony na ugniatanie, sterowanie, kształtowanie - raczej uwaga położona jest na towarzyszenie, wspieranie i bycie obecnym przy jednoczesnym roztaczaniu przestrzeni do realizacji określonych działań. 

Uczenie dzieci w wieku przedszkolnym jest niezmiennie połączone z tworzeniem więzi i relacji, akceptacją na określone zachowania, wspó (...) czytaj więcej

Chcesz aby Twoje dziecko śpiewało piosenki i mówiło rymowanki w języku angielskim? Przyjdź do nas.

Człowiek ucząc się języka - swoje ojczyste, czy obcego - najlepiej go przyswaja, gdy jest w nim zanurzony. Oznacza to, iż uczenie się następuje w sposób automatyczny, gdy komunikaty tworzone w danym języku otaczają nas i jesteśmy w gotowości i chęci do komunikacji - co oznacza potrzebę zrozumienia i przedstawienia swojego zdania. 

Group of four classmates showing sign of ok

Jedną ze strategii bycia otoczonym językiem obcym jest zanurzenie się w świecie muzyki. Piosenki i rymowanki są środkiem do realizacji celu - jakim jest rozwój językowy i wzrost kompetencji w rozumieniu, słyszeniu, mówieniu i komunikowaniu. Piosenki dla dzieci mają określony rytm i częstotliwość powtórzeń jest na tyle duża, iż dzieci są w stanie bardzo szybko wychwytywać określone słowa poprawnie je artykułując. Dodatkowo często za określoną piosenką idzie dawka emocjonalna - co oznacza, iż dziecko po prostu lubi dany utwór muzyczny, a co za tym idzie chce ciągle go słuchać. I to w dużej mierze przekłada się na umiejętności językowe, gdyż zgodnie z 4 korkami uczenia się - następuje 1. prezentacja, 2. kodowanie, 3. (...) czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu

W razie pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie lub malowo.

792 475 152 biuro@homeofteddy.pl